Wizyty
Dziś: 1262Wszystkie: 1249134

Procedura recenzji

Dla autorów » Procedura recenzji

 

PROCEDURA RECENZJI WYDAWNICZYCH DLA PUBLIKACJI NAUKOWYCH Tekst publikacji naukowej podlega dwóm recenzjom wydawniczym przeprowadzonym przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo. Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na podstawie umowy recenzji. Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki:

  • określenie trafności podjętej problematyki oraz jej oryginalność na rynku wydawniczym,

  • zauważone przez recenzenta ewentualne niedociągnięcia i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu,

  • propozycje zmian lub uzupełnienia treści, które mogą przyczynić się do atrakcyjności utworu na rynku wydawniczym.

  • Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.

     

    PRZYJĘCIE TEKSTU DO PUBLIKACJI

Tekst może zostać przyjęty do wydania po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych. W przypadku gdy recenzent zgłasza potrzebę uzupełnienia tekstu czy dokonania w nim poprawek, wydawca przekazuje autorowi uwagi, zastrzeżenia wynikające z recenzji i wskazuje termin na uwzględnienie ich. Tekst poprawiony przez Autora i zaakceptowany przez recenzenta zostaje poddany procesowi redakcyjnemu.