Wizyty
Dziś: 223Wszystkie: 1249549

O nas

Wydawnictwo zostało założone w 1995 roku jako firma rodzinna pod nazwą Agencja Wydawniczo-Reklamowa ATLA 2. W tymże roku została wydana pierwsza publikacja wydawnictwa  Leksykon politologii pod redakcją naukową Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. Traktujemy tę książkę ze szczególną sympatią, ponieważ zapoczątkowała ona cykl kolejnych leksykonów i publikacji z dziedziny polityki, stosunków międzynarodowych i prawa. W kolejnych latach wydaliśmy Stosunki międzynarodowe pod redakcją naukową Czesława Mojsiewicza i Włodzimierza Malendowskiego, Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych pod redakcją Czesława Mojsiewicza, Leksykon prawniczy pod redakcją Urszuli Kaliny-Prasznic, Stosunki międzynarodowe autorstwaRadosława Zenderowskiego, Podstawy Europeistyki pod redakcją Wiesława Bokajły

2 stycznia 2009 roku firma zmieniła nazwę na Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2 Mariola Patla.
Oprócz tej tematyki wydawnictwo interesują także nauki społeczne, nauki medyczne, historia, a także literatura piękna. Rocznie oficyna publikuje kilka nowych tytułów oraz aktualizuje niektóre poprzednie wydania książek.

 

Redaktorem naczelnym wydawnictwa jest Mariola Patla tel. 503142211, atla2@atla2.com.pl

Dyrektorem zarządzającym procesem wydawniczym jest Wiesław Patla

tel. 501408800, atla2@atla2.com.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Najważniejsze publikacje naszego wydawnictwa:

 

Leksykon politologii pod redakcją naukową Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta(1995), Stosunki międzynarodowe pod redakcją naukową Czesława Mojsiewicza i Włodzimierza Malendowskiego(1999), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych pod redakcją Czesława Mojsiewicza(1996), Leksykon prawniczy pod redakcją Urszuli Kaliny-Prasznic(1997), Euroregiony.Pierwszy krok do integracji europejskiej autorstwa Włodzimierza Malendowskiego i Małgorzay Ratajczyk(1998), Antropologia totalitaryzmu europejskiego XX wieku autorstwa Barbary Olszewskiej-Dyoniziak(1999), Wolność dziennikarzy w polskim systemie prawnym autorstwa Lucyny Szot(2003), Stosunki międzynarodowe autorstwaRadosława Zenderowskiego(2006), Podstawy Europeistyki pod redakcją Wiesława Bokajły(2009), O sztuce i życiu Richarda Shustermana (wybór tekstów i tłumaczenie Wojciech Małecki),2007r.,

 

Książki z dziedziny nauk społecznych:

 

Leksykon politologii pod redakcją naukową Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta(1995),

 

Stosunki międzynarodowe pod redakcją naukową Czesława Mojsiewicza i Włodzimierza Malendowskiego(1999),

 

Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych pod redakcją Czesława Mojsiewicza(1996),

 

Euroregiony.Pierwszy krok do integracji europejskiej autorstwa Włodzimierza Malendowskiego i Małgorzay Ratajczyk(1998)

 

Antropologia totalitaryzmu europejskiego XX wieku autorstwa Barbary Olszewskiej-Dyoniziak(1999),

 

Nacjonalizm w Europie środkowo-wschodniej autorstwa Sebastiana Wojciechowskiego(1999)

 

Spory i konflikty międzynarodowe Aspeky prawne i polityczne pod redakcją Włodzimierza Malendowskiego(2000)

 

Megatrendy a polityka autorstwa Jerzego Muszyńskiego(2001)

 

Demokratyzacja Rosji w latach 1987-1999 autorstwa Andrzeja Czajowskiego(2001)

 

Leksykon Unii europejskiej autorstwa Zbigniewa Czachóra i Czesława Mojsiewcza(2002)

 

Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych autorstwa Czesława Mojsiewcza(2003)

 

Zbrojne konflikty międzynarodowe u progu XXI wieku pod redakcją Włodzimierza Malendowskiego(2003)

 

 

 

Stosunki międzynarodowe autorstwaRadosława Zenderowskiego(2006),

 

Kobiety w Parlamencie Europejskim autorstwa Anny Pacześniak(2006)

 

Równość w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka pod redakcją Wiesława Bokajły i Anny Pacześniak (2008)

 

Podstawy Europeistyki pod redakcją Wiesława Bokajły (2009),

 

Bezpieczeństwo Europejskie autorstwa Pawła Turczyńskiego (2011)

 

Polityka i polityczność pod redakcją Andrzeja Czajowskiego i Leszka Sobkowiaka(2012)

 

Decydowanie w polityce autorstwa Andrzeja Czajowskiego(2013)

 

Nowoczesne formy patriotyzmu i nacjonalizmu w kontekście przemian współczesnych systemów społeczno-politycznych pod redakcją Doroty Dreus i Moniki Wichłacz(2014)

 

Formowanie koalicji gabinetowych w perspektywie sieciowej. Studium przypadku sojuszu PO-PSL z 2017r. autorstwa Michała Banasia i Mateusza Zielińskiego(2015)

 

Kryzys nauki o polityce z perspektywy filozofii politycznych Leo Straussa i Erica Voegelina autorstwa Marka Pająka(2017)

 

 

 

 

 

Książki z dziedziny prawa:

 

Leksykon prawniczy pod redakcją Urszuli Kaliny-Prasznic(1997),

 

Wolność dziennikarzy w polskim systemie prawnym autorstwa Lucyny Szot(2003), Własność w okresie przeobrażeń ustrojowych w Polsce(....) autorstwa Sylwii Jarosz-Żukowskiej(2016),

 

Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego autorstwa Mariusza Jabłońskiego i Justyny Węgrzyn(2018),

 

 

 

Książki z dziedziny nauki o kulturze:

 

O sztuce i życiu autorstwaRicharda Shustermana (wybór tekstów i tłumaczenie Wojciech Małecki) z 2007r.,

 

Grzyby w kulturze ludowej autorstwa Mirosława Marczyka

 

Odyseje nasze była jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej autorstwa Piotra Kowalskiego(2002)

 

Człowiek i religia autorstwa Barbary Olszewskiej- Dyoniziak(2002)

 

Człowiek a wspólnota autorstwa Barbary Olszewskiej- Dyoniziak(2003)

 

Rozwój, zmiana i postęp społeczny autorstwa Barbary Olszewskiej- Dyoniziak(2008)

 

Kontestacja i banał: feminizm w kulturze współczesnej autorstwa Hanny Jaxa-Rożen(2005)

 

Sztuka interpretacji pod redakcją Bronisława Czajowskiego(2006)

 

Kultura. Studia teoretyczne i metodologiczne autorstwa Stanisława Pietraszki(2012)

 

 

 

Książki z dziedziny filozofii:

 

Rozumieć filozofię autorstwa Mirosława Kiwki(2007),

 

Filozofowie i ich filozofie autorstwa Damiana Leszczyńskiego(2002)

 

 

 

Ksiązki z dziedziny nauk medycznych:

 

Medycyna. Wprowadzenie do studiów lekarskich pod redakcją Edmunda Waszyńskiego(2003),

 

Psychologia społeczna pod redakcją Kingi Lachowicz-Tabaczek(2001),

 

Współczesna geriatria - nowe perspektywy dla pacjentów pod redakcją Małgorzaty Sobieszczańskiej i Iwony Pirogowicz(2017)

 

Współczesna geriatria -”zauważ mnie” pod redakcją Iwony Pirogowicz i Małgorzaty Sobieszczańskiej(2018)

 

Noworodek donoszony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pod redakcją Barbary Królak-Olejnik (2018)

 

Medycyna podróży w teorii i praktyce pod redakcja Krzysztofa Simona i Justyny Janochy-Litwin(2018)

 

Dziecko-jego zdrowie i jego środowisko pod redakcją Iwony Pirogowicz(2018)

 

Choroby odkleszczowe pod redakcją Krzysztofa Simona i Sylwii Serafińskiej(2018)

 

Książki z dziedziny nauk pedagogicznych:

 

Podręcznik nauczyciela w Unii Euroejskiej. Edukacja ekonomiczna i elementy wiedzy o pracy w klasach wczesnoszkolnych.(konspekty lekcji dla nauczycieli) autorstwa Stefana Rittela(1998)

 

Podręcznik nauczyciela w Unii Euroejskiej. Polityka dla dziecka (konspekty lekcji dla nauczycieli) autorstwa Stefana Rittela(1998)

 

Społeczność lokalna w sytuacjach klęsk żywiołowych. Diagnoza, wskazania edukacyjne pod redakcją Adama Szecówki(2000)

 

Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec współczesnych zachowań dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej pod redakcją Adama Szecówki, Bohumila Koukola, Piotra Kwiatkowskiego(2008)

 

Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży pod redakcją Adama Szecówki i Bronisławy Ogonowski(2013)

 

Tłumaczenie książki:

 

Kobieta, która zmieniła swój mózg autorstwa Barbary Arrowsmith-Young, tłumaczenie Bronisławy Ogonowski(2015)

 

 

 

Książki z innych dziedzin:

 

Molekularna biofizyka białka autorstwa Wacława Hendricha(2004),

 

Instytucjonalne granice rynku autorstwa Bartosza Scheuera (2014)

 

Enterpreneurship and regional development pod redakcją Leona Olszewskiego(2017)

 

Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych autorstwa Karoliny Kurtz i Dariusza Gawina(2009)